Ngoạitrọngnào? 

củahạngtài

nào? trọngnào? 

củathếcủa